PAR MUMS

Jēkabpils sporta centrs

Jēkabpils sporta centrs ir pilsētas pašvaldības iestāde, kas organizē sporta dzīvi Jēkabpilī. Centra mērķis ir īstenot pašvaldības funkciju sporta jomā, atbalstīt Jēkabpils sportistu dalību sacensībās, ka arī veicināt veselīga dzīves veida paradumus pilsētas iedzīvotāju vidū. Sporta centra darbību reglamentē Jēkabpils sporta centra nolikums.

Galvenie sporta centra uzdevumi ir:

  • nodrošināt Jēkabpils sporta centra infrastruktūras uzturēšanu, apsaimniekojot Jēkabpils sporta halli, stadionu, viesnīcu “Vārpa”, sporta namu,  Radžu ūdenskrātuvi, kameršļūkšanas trasi Mežaparkā, Pils rajona slidotavu un sporta spēļu laukumus pilsētā, kā arī veidot jaunus sporta un veselīga dzīves veida veicinošus objektus; 
  • organizēt sporta un aktīvās atpūtas pasākumus pilsētas iedzīvotajiem un viesiem;
  • veicināt un atbalstīt Jēkabpils sportistu līdzdalību augsta līmeņa valsts un starptautiskās sacensībās;
  • nodrošināt sporta un aktīvā dzīvesveida komunikāciju, apkopojot un komunicējot par Jēkabpils pilsētas sporta pasākumiem, aktīvās atpūtas iespējām pilsētā un sportistu panākumiem sacensībās.
     
norēķinu rekvizīti

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
PVN reģ. Nr. LV 90000024205
Juridiskā adrese: Brīvības iela 120
Faktiskā adrese: Brīvības iela 289B, Jēkabpils, LV-5201

LV87UNLA0009013130793   UNLALV2XXXX    SEB BANKA AS
LV75HABA0001401057077   HABALV22XXX    SWEDBANKA AS
LV29PARX0001051430001    PARXLV22XXX   CITADELE AS
LV22RIKO0002013192223    RIKOLV2XXXX    DNB BANKA AS