Atbalsts sportam

Jēkabpils novada pašvaldība atbalsta NVO, piešķirot līdzfinansējumu. Aktuālo informāciju par finansējuma piešķiršanas nosacījumiem, kārtību, NVO pieteikumu finansējuma piešķiršanai, līguma veidlapu, kā arī saņemtā finansējuma izlietojuma atskaiti var uzzināt Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā.

Šobrīd ir pieejami trīs atbalsta mehānismi:

! Jēkabpils novada pašvaldība izsludina nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursu. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt no 2024. gada 15. aprīļa līdz 15. maijam, plkst. 23.59. Vairāk informācijas šeit.