Atbalsts sportam

Jēkabpils novada pašvaldība atbalsta NVO, piešķirot līdzfinansējumu. Aktuālo informāciju par finansējuma piešķiršanas nosacījumiem, kārtību, NVO pieteikumu finansējuma piešķiršanai, līguma veidlapu, kā arī saņemtā finansējuma izlietojuma atskaiti var uzzināt Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā.

Šobrīd ir pieejami trīs atbalsta mehānismi: