Jaunumi

Izaicinājums skolēniem - pieveic
29. septembris, 2022

Izaicinājums skolēniem - pieveic "3 kilometrus un 333 pakāpienus"!

Jēkabpils Sporta centrs Latvijas Veselības sporta nedēļas ietvaros (17.-23.10.2022.) izaicina Jēkabpils novada skolu klases pieveikt izaicinājumu “3 kilometri un 333 pakāpieni”!

Izaicinājuma uzdevums:

  • laika posmā no 17. līdz 23. oktobrim jādodas kopīgā vismaz trīs kilometrus garā pārgājienā brīvi izvēlētā maršrutā un ejot jāsakrāj vismaz 333 pakāpieni;
  • 333 pakāpienu nosacījums ir izpildīts, ja katrs skolēns un skolotāja ir uzkāpuši vismaz 333 pakāpienus augšup, izmantojot katras kāpnes vienu reizi. Uz katrām kāpnēm jāuzņem atskaites foto un jāpiefiksē pakāpienu skaits. Pakāpienu uzskaitē jāizmanto kāpnes, kuras nav piesaistītas ēkām;
  • maršruts un distance jāfiksē kādā no aplikācijām, pievienojot vienu statistikas atskaiti anketā;
  • līdz 23. oktobrim jāaizpilda atskaites anketa - https://forms.gle/ekMTrZvWJjgxRphs9.

Atskaites anketā:

  • jānorāda skola, klase, klases audzinātājas vārds un tālrunis, pārgājiena dalībnieku skaits, maršruta garums, pakāpienu skaits;
  • jāpievieno aplikācijā fiksētā maršruta foto un fotogrāfijas uz kāpnēm;
  • jāaprēķina kopīgi veiktais maršruta garums kilometros (dalībnieku skaits x maršruta garums), kopīgais pakāpienu skaits (dalībnieku skaits x pakāpienu skaits) un kopīgais pakāpienu augstums metros (pieņemot, ka 1 pakāpiena augstums ir 20 cm);
  • jāinterpretē aprēķini – uz kurieni varētu aizbraukt, veicot šo attālumu dabā, un kam varētu pielīdzināt aprēķināto augstumu.

Visi klašu kolektīvi, kuri laika posmā no 2022. gada 17. līdz 23. oktobrim būs izpildījuši izaicinājuma nosacījumus un iesnieguši atbilžu anketu, piedalīsies izlozē. Savukārt 24.oktobrī tiks noteikta uzvarētājklase, kura būs veikusi vislielāko distances garumu un savākusi lielāko pakāpienu skaitu.

Vairāk informācijas par nosacījumiem, lūdzu, skatiet nolikumā!

Ieteikt citiem: