Jaunumi

Paziņojums par izsoles rezultātiem
26. oktobris, 2022

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību (ar mērķi izvietot uzkodu un karsto dzērienu automātus) izsoles rezultātu.

2022.gada 20.oktobrī plkst. 10.00 klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 Sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību izsole. Izsole atzīta par nenotikušu, saskaņā ar nomas tiesību noteikumu 75.3.apakšpunktu, jo neviens no izsoles dalībniekiem, kuri ieguvuši tiesības slēgt Nomas līgumu, atbilstoši noteiktajai kārtībai neparaksta Nomas līgumu.

Ieteikt citiem: