Jaunumi

Nomas tiesību izsole
7. aprīlis, 2022

Nomas tiesību izsole

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai 4 m2  platībā ar mērķi izvietot karsto dzērienu un pārtikas tirdzniecības automātus.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils sporta centra administrācijā Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: info@jekabpilssc.lv līdz 2022. gada 19. aprīļa plkst. 16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2022.gada 21.aprīlī plkst.10.00 klātienē, Jēkabpils sporta halles konferenču zālē 2.stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils.  

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS NOMAS TIESĪBU IZSOLEI

Ieteikt citiem: