Jaunumi

Jēkabpils pilsētas domes lēmums par nomas maksām
18. februāris, 2021 Foto: https://www.facebook.com/jekabpilslv

Jēkabpils pilsētas domes lēmums par nomas maksām

Jēkabpils pilsētas dome ar 2021.gada 18.februāra lēmumu Nr.3 piešķīra atbalstu, 288,74 euro apmērā, SIA "STADION AUTOSERVISS" nomas maksas samazinājuma veidā par 2021.gada janvāra mēnesi.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.543 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem pašvaldība var sniegt atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Ieteikt citiem: