Jaunumi

Jēkabpils pilsētas domes lēmumi par nomas maksām
21. janvāris, 2021 Foto: jekabpils.lv

Jēkabpils pilsētas domes lēmumi par nomas maksām

Jēkabpils pilsētas dome ar 2021.gada 20.janvāra lēmumu Nr.1 piešķīra atbalstu, 74,60 euro apmērā, saimnieciskās darbības veicējai Initai Vilmanei nomas maksas atbrīvojuma veidā par 2020.gada decembra un 2021.gada janvāra mēnešiem.

Jēkabpils pilsētas dome ar 2021.gada 20.janvāra lēmumu Nr.2 piešķīra atbalstu, 222,33 euro apmērā, SIA STADION AUTOSERVISS nomas maksas samazinājuma veidā par 2020.gada decembra mēnesi.

Jēkabpils pilsētas dome ar 2020.gada 7.decembra lēmumu Nr.5 piešķīra atbalstu, 38,54 euro apmērā, saimnieciskās darbības veicējai Initai Vilmanei nomas maksas atbrīvojuma veidā par 2020.gada novembra mēnesi.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.543 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem pašvaldība var sniegt atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Ieteikt citiem: