Jaunumi

Tiek izsolīts pasažieru autobuss SETRA S210H
15. marts, 2021

Tiek izsolīts pasažieru autobuss SETRA S210H

Jēkabpils pilsētas pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības kustamo mantu – pasažieru autobusu SETRA S210H, valsts reģistrācijas numurs HU7232. Transportlīdzeklis atrodas: Jēkabpilī, A.Pormaļa ielā 106, LV-5201. 

Izsoles sākumcena - EUR 610,00. Izsoles solis - EUR 10,00. Nodrošinājums - EUR 61,00. Izsoles sākums – 15.03.2021. plkst.13.00 izsoles noslēgums – 06.04.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.03.2021. jāiemaksā nodrošinājums Jēkabpils pilsētas pašvaldības  kontā,  reģ. Nr.90000024205, AS  “SEB banka”, konta Nr. LV87UNLA0009013130793, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var zvanot pa tālruni 29293460.

Ieteikt citiem: