Jaunumi

Jēkabpils Sporta centrs rīko izsoli Sporta nama daļai karsto dzērienu tirdzniecībai
3. oktobris, 2023

Jēkabpils Sporta centrs rīko izsoli Sporta nama daļai karsto dzērienu tirdzniecībai

Jēkabpils Sporta centrs rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56015020208 Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020201029 Sporta nama daļai 2 m2 platībā ar mērķi izvietot karsto dzērienu tirdzniecības automātu.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2023. gada 13. oktobrim plkst. 11.00 Jēkabpils Sporta centra Administrācijā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī, 2. stāvā, 202. kabinetā. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole/piedāvājumu atvēršana notiks 2023. gada 13. oktobrī plkst. 11.10  klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē 2. stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS NOMAS TIESĪBU IZSOLEI

Ieteikt citiem: