Jaunumi

Četriem Jēkabpils sporta centra darbiniekiem piešķirti “Atzinības raksti”
17. novembris, 2020

Četriem Jēkabpils sporta centra darbiniekiem piešķirti “Atzinības raksti”

Valsts svētkos ik gadu Jēkabpils pilsētas pašvaldība apbalvo un sveic jēkabpiliešus, kuri ar savu darbu snieguši ieguldījumu pilsētas attīstībā. Šogad apbalvojums “Atzinības raksts” piešķirts četriem Jēkabpils sporta centra darbiniekiem – Baibai Grasai, Gatim Leiskinam, Vijai Druveniecei un Guntaram Lindem.

Šogad, ņemot vērā situāciju valstī un pasaulē, Jēkabpilī 18. novembra svinīgais sarīkojums nenotiks, bet mēs sveicam mūsu lieliskos kolēģus un lepojamies ar viņiem!

Baiba Grasa apbalvojumu saņem par augsti profesionālu un radošu darbu sporta pasākumu organizēšanā Jēkabpils sporta centrā. Baiba ir inovatīva, iet līdzi tehnoloģiju attīstībai un jauninājumiem. Savu darbu pārzina gudri un atbildīgi. Progresīvi mērķi, uzdevumi un izpilde. Sportā darbojas ar sirdsdegsmi un augstu atbildības sajūtu. Apzinīga, nesavtīga, izpalīdzīga, precīza ar profesionālu pieeju ikvienam sporta veidam. Lai arī viens no galvenajiem pienākumiem ir sporta skolas audzēkņu dokumentācija un pārraudzība, kas paņem lielu daļu enerģijas, Baibas sirdsdegsmi sporta organizatoriskajā jomā ir grūti apslāpēt. Baibu aizrauj tautas sporta pasākumu plašais klāsts, amatieru sports, Latvijas mēroga sporta pasākumu sarīkošana, sekošana līdzi sportistu rezultātiem, gada sasniegumu apkopošana u.c. sportiskie pasākumi. Neskatoties uz šī gada ierobežojumiem, sportā ir paveikts daudz, protams, ka tas ir komandas darbs, kurā katrs no mums ielicis savu enerģijas lādiņa daļiņu, bet no Baibas puses šī daļiņa ir nākusi ar pieredzes bagāžu, profesionalitāti un lielu mīlestību pret savu darbu.

Gatis Leiskins sporta centrā strādā par autobusa vadītāju, vienmēr ir laipns, smaidīgs, atsaucīgs un pretimnākošs. Komunikabls, negatīvās situācijas prot ātri pārvērst par pozitīvām. Prot saprasties ar jebkura vecuma pasažieriem. Daudzkārt vispārizglītojošo skolu klases, izvēloties braucienu ekskursijas, mēdz pārjautāt: “Vai šoferis būs Gatis?” Un pēc katra brauciena par viņu ir pozitīvas atsauksmes. Gatis ir šoferis, kurš ar augstu atbildības sajūtu veic savus darba pienākumus un ne tikai. Nekad neatsaka papildus darbos, kas saistīti ar sporta centra darbību.

Vija Druveniece ir Jēkabpils sporta centra dežurants, viņa atzinību saņems par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Jēkabpils sporta centrā, Radžu ūdenskrātuves apsaimniekošanā un labiekārtošanā. Ikdienā gadu no gada, jebkuros laika apstākļos Vija rūpējas par Radžu ūdenskrātuves tīrību, skaistumu un vides labiekārtošanu. Laipna, atsaucīga. Mežaparka un ūdenskrātuves zona ikdienā ir plaši apmeklēta un pieprasīta gan iedzīvotāju, gan tūristu ziņā, tāpēc mēs zinām, ko nozīmē strādāt vidē, kurā apgrozās simtiem cilvēku un, ne katrs no tiem apzinās aiz sevis atstāt zaļu, sakoptu un tīru vidi. Vija ir viens no tiem cilvēkiem, kura ar augstu atbildības sajūtu veic ne tikai savus darba pienākumus, bet aktīvi iesaistās sporta centra makšķerēšanas pasākumos tiesāšanā un organizēšanā, zivju zupas vārīšanā. Zilā karoga pludmales sezonā, neskopojas ar padomiem un pamācību glābējiem.

Guntars Linde ir saimniecības pārzinis un ir sava amata meistars un lietpratējs. Strādājot sporta centrā, ir iemantojis uzticību kolēģu acīs. Nekad neatsaka palīdzību un neskopojas ar padomiem savā darbības sfērā un iemaņās. Ar augstu atbildības sajūtu veic ne tikai savus darba pienākumus, bet aktīvi iesaistās un palīdz gan profesionālo sporta pasākumu, gan tautas sporta pasākumu organizēšanā. Apzinīgs, izpalīdzīgs, draudzīgs, labsirdīgs. Eksperts savos darba jautājumos. Šis gads Guntaram ir bijis jaunu izaicinājumu un profesionalitātes pārbaudes gads, jo nācies nopietni iesaistīties jaunās Jēkabpils sporta halles pieņemšanu un atvēršanu. Brīžiem neatliekamo darbu sakrājas ļoti daudz, bet nepadarīts nepaliek nekas, un prāts tiek nodarbināts vēl arī pēc to pabeigšanas. Bet viss smagais un grūtais, padara mūs tikai stiprākus. Guntars Linde ir darbinieks, ar kuru ir viegli strādāt, komunicēt un sadarboties. Šis darbinieks viennozīmīgi ir pelnījis atzinību!

Jēkabpils sporta centram šis gads ir bijis izaicinājumu un pārbaudījumu pilns. Mūsu kolektīvs ir kļuvis plašāks, zinošāks un gatavs jaunajiem uzdevumiem.

Ieteikt citiem: