Universālā zāle

Zāles platība ir 1926 m2 un tā ir piemērota basketbola un volejbola starptautiska un vietēja mēroga sacensībām. Nolaižot starpsienu, to ir viegli transformēt par divām atsevišķām sporta zālēm ("Laukums #1" un "Laukums #2"), kas var darboties vienlaicīgi.

Mainot grīdas segumu, zāle piemērota dažādu, arī ar sportu nesaistītu pasākumu rīkošanai – izstādēm, koncertiem, konferencēm u. c. Telpas sienu apdarei izmantotie īpašie materiāli nodrošina labu akustiku. Zālē ir izvietotas stacionārās un teleskopiskās tribīnes ar 1100 sēdvietām. Atkarībā no pasākuma veida ir iespēja variēt ar sēdvietu un stāvvietu skaitu.