Sporta organizatori

Jēkabpils Sporta centra sporta speciāliste Dace Valtere, tālr.: 29885857, dace.valtere@jekabpilssc.lv

Jēkabpils Sporta centra (Zasas) sporta speciāliste Lāsma Lūse, tālr.: 28787080, lasma.luse@jekabpilssc.lv

Viesītes sporta organizatore Jolanta Stumbiņa, tālr.: 26530446, jolanta.stumbina@jekabpilssc.lv

Krustpils sporta organizatore Guna Gavare, tālr.: 26325850, guna.gavare@jekabpilssc.lv

Salas sporta organizators Pēteris Krastiņš, tālr.: 26341972, peteris.krastins@jekabpilssc.lv

Aknīstes sporta organizators Ričards Šmits, tālr.: 20034392, ricards.smits@jekabpilssc.lv