Jaunumi

Paziņojums par izsoles rezultātu
23. decembris, 2022 Foto: Lāsma Irša

Paziņojums par izsoles rezultātu

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultātu un  Nomas līguma par nedzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī noslēgšanu.

2022.gada 21.decembrī plkst. 11.10 klātienē, Jēkabpils sporta halles konferenču zālē, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību izsole/pieteikumu atvēršana. Līdz noteiktajam datumam un laikam netika iesniegts neviens nomas tiesību izsoles pieteikums, un izsole tika atzīta par nenotikušu.

Ieteikt citiem: