Jaunumi

Jēkabpils Sporta halles daļas nomas tiesību izsole
11. oktobris, 2022

Jēkabpils Sporta halles daļas nomas tiesību izsole

Jēkabpils Sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 Sporta halles daļai 4 m2 platībā ar mērķi izvietot karsto dzērienu un pārtikas tirdzniecības automātus.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils Sporta centra administrācijā Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: info@jekabpilssc.lv līdz 2022.gada 18.oktobra plkst.16.00. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole notiks 2022.gada 20.oktobrī plkst.10.00  klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē 2.stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, Jēkabpils novads.  

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS NOMAS TIESĪBU IZSOLEI

Ieteikt citiem: