Jaunumi

Jēkabpils Sporta centrs rīko izsoli Sporta nama daļai
14. novembris, 2022

Jēkabpils Sporta centrs rīko izsoli Sporta nama daļai

Jēkabpils Sporta centrs rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56015020208 Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020201029 Sporta nama daļas 2 m2 platībā ar mērķi izvietot karsto dzērienu tirdzniecības automātu.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2022. gada 23. novembra plkst.11.00 Jēkabpils Sporta centra Administrācijā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī, 2.stāvā, 202.kabinetā. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole/piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 23.novembrī plkst.11.10  klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē 2.stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī.

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS NOMAS TIESĪBU IZSOLEI

Ieteikt citiem: