Jaunumi

Jēkabpils Sporta centrs rīko izsoli Sporta halles daļai
26. oktobris, 2022

Jēkabpils Sporta centrs rīko izsoli Sporta halles daļai

Jēkabpils Sporta centrs rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai 4 m2 platībā ar mērķi izvietot karsto dzērienu un pārtikas tirdzniecības automātus.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2022. gada 3. novembra plkst.11.00 Jēkabpils Sporta centra administrācijā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī, 2. stāvā, 202. kabinetā. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole/piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 3. novembrī plkst. 11.10  klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē 2.stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī. 

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS NOMAS TIESĪBU IZSOLEI

Ieteikt citiem: