Naudas balvas piešķiršana

Šeit būs ifnormācija par Naudas balvu piešķiršanu