Jēkabpils sporta laureāts 2020

Aicinām novērtēt sportistu sniegumu 2020. gadā!

Jēkabpils sportisti ik gadu ļauj mums priecāties un lepoties ar savas pilsētas komandu un sportistu panākumiem. Arī šogad vairākas komandas un individuālie sportisti ir pierādījuši, ka spēj sasniegt augstvērtīgus rezultātus un demonstrēt labu līmeni dažāda mēroga sacensībās.

Lai mēs kopīgi varētu izcelt šī gada spilgtākos brīžus un augstākos sasniegumus, aicinām ikvienu – gan trenerus, gan klubu vadītājus, gan sportistus līdz 14.decembrim iesniegt aprakstu par 2020. gadu, kurā ir atspoguļotas nozīmīgākās sacensības un sasniegumi Latvijā, Eiropā un pasaulē. Aprakstus, lūdzu, sūtīt uz e-pastu info@jekabpilssc.lv. Vairāk informācija pa tālr.: 26321112 (Baiba) vai 22172180 (Aiva).

Lai saņemtu naudas balvu par sasniegumiem, aicinām aizpildīt un iesniegt veidlapu “Iesniegums naudas balvas piešķiršanai par izciliem sasniegumiem sportā”, balstoties uz “Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā un sportā, un naudas balvas apmēru”

Ikvienu aicinām izvirzīt šādas nominācijas, aizpildot anketu:

,,Gada sportists” – https://forms.gle/aPpU97UxCy1CqMFN9

,,Gada sportiste” – https://forms.gle/ofAWED1Ek7kRMkXs6

,,Gada treneris” – https://forms.gle/DnPbGYEfZrMQjbFc6

,,Gada komanda” – https://forms.gle/7dPYhpF4bfbGg9uM8

,,Gada sporta pasākums” – https://forms.gle/PLiQBmiCuXrJSa547

Savukārt sporta jomas pārstāvjus aicinām pieteikt sportistus pārējām “Jēkabpils sporta laureāts 2020” nominācijām, kas uzskaitītas atsevišķā anketā. Nomināciju apraksti pieejami "Jēkabpils sporta laureāta 2020" nolikumā.

Plānots, ka svinīgais pasākums “Sporta laureāts 2020” varētu notikt 2021. gada 22. janvārī Jēkabpils sporta hallē.