Jaunumi

Jēkabpils Sporta centrs izsola halles daļu hokeja inventāra tirdzniecības automātam
29. jūnijs, 2023

Jēkabpils Sporta centrs izsola halles daļu hokeja inventāra tirdzniecības automātam

Jēkabpils Sporta centrs rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai 1,5 m2 platībā ar mērķi izvietot hokeja inventāra tirdzniecības automātu.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2023. gada 11. jūlija plkst. 11.00 Jēkabpils Sporta centra administrācijā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī, 2.stāvā, 202.kabinetā. Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Izsole/piedāvājumu atvēršana notiks 2023. gada 11. jūlijā plkst. 11.10 klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē 2. stāvā, Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī.

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS

Ieteikt citiem: