Jaunumi

Jēkabpils novada domes lēmums par nomas maksu
7. jūlijs, 2021 Foto: https://www.facebook.com/jekabpilslv

Jēkabpils novada domes lēmums par nomas maksu

Jēkabpils novada dome ar 2021.gada 5. jūlija lēmumu Nr.1 piešķīra atbalstu 144,37 euro apmērā SIA "STADION AUTOSERVISS" nomas maksas atbrīvojuma veidā par 2021.gada jūnija mēnesi.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.543 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību", ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem pašvaldība var sniegt atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu."

Ieteikt citiem: