Oficiālie paziņojumi


Nomas tiesību izsole tirdzniecības vietai 11.09.2020

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (tirdzniecības vieta) 30 mplatībā.

Informācija par nomas objektu... 

Nomas izsoles noteikumi... 

Pieteikums nomas izsolei... Nomas tiesību izsole kafejnīcai 11.09.2020

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (kafejnīcas telpas) 114,5 mplatībā (nedzīvojamā telpa: Nr.1 Kafejnīcas zāle – 78,8 m2 platībā, Nr.2 Virtuve – 31,6 m2 platībā, Nr.3 Personāla tualete – 4,1 m2 platībā).

Informācija par nomas objektu... 

Nomas izsoles noteikumi... 

Pieteikums nomas tiesību izsolei...