PAR MUMS

Jēkabpils sporta centrs

Jēkabpils sporta centrs ir Jēkabpils novada pašvaldības iestāde, kas organizē sporta dzīvi Jēkabpils novadā. Sporta centra administrācija atrodas Jēkabpils sporta hallē, Brīvības ielā 289B. Darba laiks ir darba dienās no pl. 9. līdz 17.00.

Centra mērķis ir īstenot pašvaldības funkciju sporta jomā, atbalstīt Jēkabpils novada sportistu dalību sacensībās, ka arī veicināt veselīga dzīves veida paradumus pilsētas iedzīvotāju vidū. Sporta centra darbību reglamentē Jēkabpils sporta centra nolikums.

Galvenie sporta centra uzdevumi ir:

  • nodrošināt Jēkabpils sporta centra infrastruktūras uzturēšanu, apsaimniekojot Jēkabpils sporta halli, stadionu, viesnīcu “Vārpa”, sporta namu,  Radžu ūdenskrātuvi, kameršļūkšanas trasi Mežaparkā, Pils rajona slidotavu un sporta spēļu laukumus pilsētā, kā arī veidot jaunus sporta un veselīga dzīves veida veicinošus objektus; 
  • organizēt sporta un aktīvās atpūtas pasākumus pilsētas iedzīvotajiem un viesiem;
  • veicināt un atbalstīt Jēkabpils novada sportistu līdzdalību augsta līmeņa valsts un starptautiskās sacensībās;
  • nodrošināt sporta un aktīvā dzīvesveida komunikāciju, apkopojot un komunicējot par Jēkabpils novada sporta pasākumiem, aktīvās atpūtas iespējām pilsētā un novadā un sportistu panākumiem sacensībās.
     
norēķinu rekvizīti

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Jēkabpils sporta centrs
Reģ.Nr. 90000024205
PVN reģ.Nr. LV90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils,
Jēkabpils novads, LV-5201
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Konts: LV87 UNLA 0009 0131 3079 3