Jaunumi

Aktualitātes


   
112009

Informācija par licencēm makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē
12.05.2020


No 1.jūnija stājas spēkā Jēkabpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7 “Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums”.

 

Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo nolikumu izmaiņas ir par to, ka no 1.jūnija līdz 31.decembrim, vai līdz pirmajam ledum (līdz Radžu ūdenskrātuves aizsalšanai) tikai dienas gaišajā laikā atļautas zemūdens medības visā Radžu ūdenskrātuvē, izņemot pilsētas publisko peldvietu un teritoriju no peldvietas līdz atpūtas bāzei “Radži”. Aizliegtā teritorija iezīmēta ar sarkanu līniju nolikuma 1.pielikumā. Vienas dienas licences cena zemūdens medībām ir 15,00 eiro un sezonas licences cena – 145,00 eiro. Licences zemūdens medībām varēs iegādāties tikai Radžu ūdenskrātuves inspektora namiņā Mežaparka ielā 7, Jēkabpilī.

 

No nolikuma stāšanās spēkā, tas ir, no 1.jūnija negatīvas ietekmes uz vidi samazināšanas nolūkā makšķerēšanai no laivām atļauts izmantot tikai piekrastes zemes īpašniekiem piederošās laivas vai Jēkabpils sporta centra iznomātās laivas. Laivām, kuras atrodas Radžu ūdenskrātuvē, jābūt reģistrētām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

No 1. jūnija mainīsies atsevišķu licenču cena. Un proti, vienas dienas licences cena makšķerēšanai būs 2,00 eiro, šobrīd – 1,50 eiro, un viena mēneša licences cena makšķerēšanai būs 12,00 eiro, šobrīd – 10,00 eiro. Pārējo licenču cenas paliek nemainīgas.

 

Atgādinām, ka makšķerniekiem, vēžotājiem un zemūdens medniekiem ir jāreģistrē lomi licences otrajā pusē pēc tur norādītās lomu uzskaites formas un licences jānodod 10 darbdienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenču iegādes vietā vai jāiemet pastkastītē pie inspektora namiņa ūdenskrātuves krastā Mežaparka ielā 7. Ja licence iegādāta interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, sadaļā “e-Loms” minētajā termiņā jāaizpilda lomu uzskaites tabula. Jēkabpils sporta centram turpmāk ir pienākums reģistrēt personas, kas pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un neizsniegt tām licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
 
      Atpakaļ